Korets historie

Odense Kammerkor har rødder helt tilbage til 1951, hvor det blev etableret som "Skt. Knuds Gymnasiums Lillekor" af organist og komponist Kai Senstius (1889-1966). I 1958 blev korledelsen overtaget af Carsten Mollerup (1928-2007) og der blev åbnet for en bredere optagelse. Da Odense Universitet startede i 1968 blev koret hurtigt tilknyttet og støttet økonomisk af Universitetet og skiftede navn til "Odense Universitets Lillekor". Gennem mange år var koret Universitetets flagskibskor, korets omdømme blev udviklet både nationalt og internationalt, og det var med til at etablere mange traditioner både på Universitetet og i lokalsamfundet i Odense, f.eks. i forbindelse med Universitetets årsfest og i forbindelse med julekoncerter i Odenses store bykirker.

Carsten Mollerup var korets dirigent indtil udgangen af 2001, hvor Saul Zaks overtog ledelsen og besluttede at ændre korets navn til "Syddansk Universitets Kammerkor" (SUK) i overensstemmelse med Universitetets nye identitet som Syddansk Universitet. Samtidig etablerede Saul Zaks "SDUs Symfoni Orkester" (SUSO), stærkt støttet af daværende Rektor Jens Oddershede. SUK og SUSO havde en glorværdig periode støttet af Universitetet indtil 2016, hvor SDUs ledelse besluttede at stoppe al økonomisk støtte til disse to ensembler (se Budget-nedskæringer på SDU).

Manglen på støtte udløste en ny situation eftersom Saul Zaks nu ophørte som Korleder. Takket være en ihærdig indsats fra korets medlemmer overlevede koret uden dirigent i mere end et halvt år og redefinerede sig selv, nu financieret af kormedlemmernes kontingent-indbetaling. I januar 2017 blev Søren Flebo Jørgensen ansat som ny dirigent for koret, der nu startede som "Odense Kammerkor".

I 2018 blev Uffe Most ansat som korets ny dirigent.

Koret har en Bestyrelse, der i samarbejde med dirigenten står for drift og planlægning af korets aktiviteter.